Hvad er stress?

Stress er et meget individuelt fænomen, som både i årsag samt i symptomer påvirker mennesker synligt forskelligt. På helt ens begivenheder og i givne pressende situationer, reagerer nogle f.eks. med blot en lille ændring i størrelsen på deres øjepupiller, mens andre ikke er til at genkende.

Årsager til stress

Som udgangspunkt vil vi alle gerne yde vort bedste, og regner også med alle andre gør det samme. Vi stiller derfor store krav til os selv og vore medmennesker, og bliver også mødt med tilsvarende forventninger, krav og resultatovervågning. Disse omstændigheder kan godt skabe forventningspres for nogen, særlig hvis ressourcerne ikke står mål med kravene. Læg dertil at ingen heldigvis længere tror, at man kan få det for godt hverken økonomisk eller i livskvalitet. De fleste mennesker vil derfor gerne altid føle sig "på toppen" i alle sammenhænge, og stiller derfor høje krav både udad- og indadtil.

Yderligere kan det for nogle give status og identitetsfølelse, udadtil at være stressmæssigt "oppe og køre", da det i visse miljøer bliver anset som udtryk for stort engagement og personlig vigtighed, når man tilsyneladende virkelig brænder for det, som man er beskæftiget med. Stress er gået hen og blevet et livsvilkår, som alle er i daglig kontakt med - enten hos sig selv eller hos andre.

Positiv akut stress

Generelt kan man sige, at stress er en oplevet spændingstilstand, som mobiliserer vore psykiske ressourcer og fysiske energireserver. Denne fornemmelse af at have en slags indbygget "indre turbo", virker tiltrækkende på de fleste mennesker, og man kan meget let gå hen og blive en smule afhængig af det lille appetitvækkende "adrenalin-kick", som opleves så intenst og energifyldt ved spontane kortvarige stresspåvirkninger. Stress kan på den måde blive "den tændende lunte", der virker som en slags euforiserende stimulans - men ligesom alkohol må og skal stress styres i små kontrollerede mængder.

Her er der indledningsvis tale om den positive akutte stress, som sætter os i stand til at udføre helt ekstraordinære præstationer mentalt såvel som fysisk. Kroppen reagerer nemlig på stress, ved at producere forøgede mængder af binyremarvhormonet adrenalin og binyrebarkhormonet kortisol. Begge stoffer optimerer vore fysiske og psykiske ressourcer - adrenalin ved at forøge hjerterytmen og blodtrykket, mens kortisol smører leddene og virker smertedæmpende.

Med dette "Kroppens naturlige alarmberedskab", kan man lige pludselig "løbe" både hurtigere og længere. Ideelt for mennesker i forsvars- og angrebssituationer, hvor overlevelse bl.a. beror på hurtig reaktion og overlegen styrke - en urmenneske-reaktion vi har arvet.

Negativ kronisk stress

Men i den menneskelige adfærd reagerer alle individer stort set ens på stresspåvirkninger - ved at mobilisere en kraftforøgelse ud over det sædvanlige. Nemlig enten ved at kæmpe, flygte eller stivne. Indenfor stressforskning taler man om de 3 F´er: Fight, Fly og Freeze.

Og det er når disse kriselignende forsvars- og angrebsattituder bliver opretholdt som dagligdags reaktioner og længerevarende måske konstante spændings-tilstande for at overkomme stressende livs- og arbejdssituationer, at den negative og sygdomsfremkaldende stress bliver aktuel. Den forhøjede blivende tilstedeværelse af adrenalin i blodet skaber hjerte/kar-sygdomme, og kortisol i større stressdoser afstedkommer efter en længere periode et nedsat immunforsvar og reduceret hukommelse.

 Klik på og læs mere om stress på siderne: psykiske symptomer på stress, på fysiske stresssymptomer  samt stresscoaching.

Jeg følte mig hurtigt tryg ved Johannes. Det gav mig lyst til at være hamrende ærlig, både overfor ham; men ikke mindst overfor mig selv. Så kom resultaterne, som jeg har glæde af dén dag idag.

Pia, København

 

Copyright 2011 Johannes Berg Coaching, www.johannesberg.dk


Sitemap

 

 

 

Johannes Berg
Rødkildevej 38
2400 København NV
Tlf.: 5180 1754
eller 3888 8410

coach@johannesberg.dk
www.johannesberg.dk

PDF PDF-brochure